Stratejik Öngörü 15 - 16

Giriş Enerji jeopolitiğinde doğal gazın artan önemine koşut olarak Gazprom faaliyetleri daha geniş bir coğrafyada daha derin siyasi-ekonomik sonuçlara neden olmaktadır. Dünya kanıtlanmış doğal gaz rezervinin yüzde 17’sini tek başına elinde bulunduran Gazprom’un stratejik açılımlarının önemi açıktır. Bu çalışma Rusya’nın doğal gaz politikalarını Gazprom merkezinde pazar dinamiklerine, rekab... Devamı

YORUM - MAKALE - ANALİZ

Millet Olarak “Devlet Aklı”na İhtiyacımız Var

News image

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY'un Anadolu Ajansına Yaptığı Açıklama. Devlet aklının dış politikada vücut bulduğu yer Dışişle...

Türkiye'nin AB Üyeliği: Neden? Ne Zaman? Nasıl?

News image

Onbeş yıl önce internet emekleme dönemindeydi. Küresel terör, göç hareketleri. karbondioksit yayılımı, Asya ile rekabet, yen...

Orta Asya’da Milliyetçilik...

News image

“Kendi bağımsız ulusal devletini kurmak veya mevcut devletini savunmak isteyen belirli bir etnik grup veya ulusun ideolojisi...

2000’li Yıllarda Türk Tarımı

News image

“Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan bütün ülkelerde tarım sektörü, çok sayıda stratejik işleve sahiptir. Tarımsal ürünle...